Ανακοίνωση 02/11/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (κωδ. ΟΠΣ 5035170)» ➢ Εκπαιδευτικά προγράμματα: • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Καπνού • Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας • Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ ✓ ΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 400 ευρώ μικτά ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/22 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ : https://110.okekapnou.gr/