Ανακοίνωση 07/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»  (με Κωδικό ΟΠΣ:5035170)  Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/ Υποβολή Αιτήσεων: 7/10/2022 – 31/10/2022