Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (κωδ. ΟΠΣ 5035170)»

➢ Εκπαιδευτικά προγράμματα:

• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Καπνού

• Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας

• Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ

✓ ΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 400 ευρώ μικτά

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/22

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ : https://110.okekapnou.gr/